Kiu mi estas?

Se ni devis naskiĝi, la
vivo ne pasu superflue.

(Sikhuna* vivofilozofio)

Mi devenis sikhuna de la hungara nacio, naskiĝinta en la jaro 1955. La preferata ŝatokupo estas Esperanto, kiun mi komencis lerni jam antaŭ multaj jaroj. Mia profesio estas elektroteknikisto, kaj laboris 46 jarojn ĉe la Hungara Ŝtat-Fervojo, kiel laborgvidanto (disponanto) en la faksekcio sekurigaj instalaĵoj. Spite mia emeritiĝo, la fervojo ne estas forgesita, ja mi kunlaboras en la fakterminaj aferoj kun la Terminara Sekcio de IFEF. En la jaro 1977 mi edziĝis kaj nun havas krom du filoj jam ankaŭ nepinon. El inter la ĉefmenuoj vi povas trovi menupunkton "Laboraĵoj", sub kiu estas troveblaj verkaĵoj kaj tradukaĵoj, kiujn mi prilaboris.

*Rimarko

Mi devas klarigi la esprimon sikhuno, ĉar ĝi ne estas trovebla en la vortaroj en tiu formo. Sikhuno esprimas hungare /széki-hun/, kiu estas alia nomo de sikulo /székely/. Mi elektis la nomon sikhuno pro tio, ĉar la sik(ul)o ne estas unusenca, ja ekzemple en Hindujo vivas religia gento nomata siko (sikh).

mi


floro