Fervojo

F E R V O J O

saluttabulo

Salutŝildo videbla sur la muro de remizo en la stacio KOMÁROM.


La plej multaj knabetoj sonĝas pri iama laboro ĉe la fervojo, ĉefe, kiel lokomotivestro. Kvankam mi sonĝis iam tute alion, kontraŭ tio ekde 1973 mi estis fervojisto senrompe ĝis 2019. Entute mi laboris 46 jarojn precize ne nur laŭ tago, sed eĉ laŭ horo. Rilate al mia profesio mi okupiĝis pri la sekurigaj instalaĵoj. Komence, kiel elektroteknikisto, mi laboris ĉe trakoj kaj instalaĵoj okupiĝe pri muntado, bontenado, kaj kiam estis bezonate pri riparado de la sekurigaj instalaĵoj. Poste mi deĵoris, kiel laborgvidanto (disponanto) ĝis emeritiĝo. Estas evidente, ke mi estas ano de la Hungaria Fervojista Esperanto-Asocio kaj apartenas ankaŭ al la membraro de Internacia Fervojista Esperanto Federacio (IFEF). Kiam mi taksis jam mian lingvoscion tiom nivela en Esperanto, mi kaptis la kuraĝon unue traduki, poste eĉ verki originalajn fakliteraturojn. El inter tiuj estas, trovebla grandvoluma laboraĵo „Kiel la fervojo funkcias”, sed troveblas ankaŭ mallongaj fakartikoloj. Paralele estis kompilita bildvortaro koncerne la fervojan teknikon, kiu enhavas jam multajn elementojn, sed oni devas pluverki. Mi tial skribis, ke oni devas fari tion, ĉar mia eblo kaj scio estas limigataj por tute plenigi tiun bildvortaron. Do, kiu havas emon kaj eblon, libere evoluigu plu mian iniciaton! Inter miaj verkoj, vi kara interesanto, povas trovi tiun artikolon, kiu ne apartenas al la faktemoj, sed tuŝas la fervojon, kiel veturanto Kiam mi povos trankvile veturi?. Do, bonvolu elekti laŭ via intereso el inter la subaj temoj. Se vi bezonas komputilan programon por legi tiujn "pdf"-tipajn dosierojn, unue elŝutu la programon "Adobe Reader".


signalilo semaforo

Kiel la fervojo funkcias
Alta rapido
Muŝokula reflektoro
VEM-2
Radarkontrola trapasejo
Horaresplikoj, uzataj en la horaro de MÁV
Klarigo pri la inteligenta horaro ELVIRA de MÁV
Helpilo por aĉeti bileton en Hungario

(terminaro RailLexic) Esperanta - Hungara
(terminaro RailLexic) Hungara - Esperanta
(terminaro RailLexic) Esperanta - Hungara laŭ ŝlosilnumeroj.
(terminaro RailLexic) Suplemento

Bildvortaro 1.
Bildvortaro 2.
Bildvortaro 3.
Bildvortaro 4.
Bildvortaro 5.
Bildvortaro 6.
Bildvortaro 7.
STRAIL
Trakforkoj