Fervojo

F E R V O J O

saluttabulo

Salutŝildo videbla sur la muro de remizo en la stacio KOMÁROM.


La plej multaj knabetoj sonĝas pri labori iam ĉe la fervojo, ĉefe, kiel lokomotivestro. Kvankam mi sonĝis iam pri tute alio, kontraŭ tio ekde 1973 mi estas fervojisto senrompe. Rilate al mia profesio mi okupiĝas pri la sekurigaj instalaĵoj. Nun jam mi deĵoras, kiel laborgvidanto (disponanto), sed komence mi okupiĝis pri muntado, bontenado kaj kiam estis bezonata pri riparado de la sekurigaj instalaĵoj. Estas evidente, ke mi estas ano de la Hungaria Fervojista Esperanto-Asocio kaj apartenas ankaŭ al la membraro de la Internacia Fervojista Esperanto Federacio (IFEF). Kiam mi jam taksis mian lingvoscion tiom nivela en esperanto, mi kaptis la kuraĝon unue traduki, poste eĉ verki originalajn fakliteraturojn, el inter kiuj estas trovebla grandvoluma laboraĵo „Kiel la fervojo funkcias”, sed troveblas ankaŭ mallongaj fakartikoloj. Paralele estis kompilita bildvortaro koncerne la fervojan teknikon, kiu enhavas jam multajn elementojn, sed oni devas pluverki. Mi tial skribis, ke oni devas fari tion, ĉar mia ebleco kaj scio estas limigata por tute plenigi tiun bildvortaron. Do, kiu havas emon kaj eblecon libere ĝin evoluigu plu. Inter miaj verkaĵoj vi kara interesanto, povas trovi tiun artikolon, kiu ne apartenas al la faktemoj, sed tuŝas la fervojon, kiel veturanto Kiam mi povos trankvile veturi?. Do, bonvolu elekti laŭ via intereso el inter la subaj temoj. Se vi bezonas programon por legi tiujn "pdf"-tipajn dosierojn, unue elŝutu la programon "Adobe Reader".


signalilo semaforo

Kiel la fervojo funkcias 1.
Kiel la fervojo funkcias 2.
Kiel la fervojo funkcias 3.
Kiel la fervojo funkcias 4.
Plirapideco
Muŝokula reflektoro
VEM-2
Radarkontrola trapasejo
Horaresplikoj, uzataj en la horaro de MÁV
Klarigo pri la inteligenta horaro ELVIRA de MÁV
Helpilo por aĉeti bileton en Hungario
Bildvortaro 1.
Bildvortaro 2.
Bildvortaro 3.
Bildvortaro 4.
Bildvortaro 5.
Bildvortaro 6.
Bildvortaro 7.
STRAIL
Trakforkoj