Enigmoj

K R U C E N I G M O J


enigmo


KLARIGO
La mencioj inter parentezoj signifas:

(R) — Nur radikvorto. Vi devas enskribi la esprimon sen gramatika finaĵo.
(ren) — Vi devas komenci la skribon kun la fina litero de la vorto.
(pelmele) — Vi devas skribi la literojn de la koncerna esprimo miksite.


Krucenigmo I.     (solvo)

Temas pri titolo kaj fragmento de tiu poemo, kiun verkis Grindel Falkonbiĝ.

Krucenigmo II.     (solvo)

Temas pri memoro estima pri Hasegawa Teru.

Krucenigmo III.     (solvo)

Temas pri hungara esperantista poeto kaj pri liaj verkaĵoj.

Krucenigmo IV.     (solvo)

Temas pri la 56-a IFEF kongreso en Sopron.

Krucenigmo V.     (solvo)

Temas pri libro kaj novelo-titoloj, verkitaj fare de Majorie Bulton kaj Norbert Alois.

Krucenigmo VI.     (solvo)

Temas pri la 57-a IFEF kongreso en Braŝovo.

Krucenigmo VII.     (solvo)

Temas pri noveloj verkitaj de BAGHY Gyula.

Krucenigmo VIII.     (solvo)

Temas pri Ĉinio, okaze de la 58-a IFEF kongreso (Ŝanghajo).

Krucenigmo IX.     (solvo)

Temas pri fervojo.

Krucenigmo X.     (solvo)

Temas pri citaĵoj el la verkaĵo de ZAMENHOF

Krucenigmo XI.     (solvo)

La temo rilatas al la agado de IFEF

Krucenigmo XII.     (solvo)

Temas pri Francio, okaze de la 59-a IFEF kongreso en Parizo.

Krucenigmo XIII.     (solvo)

Temas pri produktaĵoj de kajto.

Krucenigmo XIV.     (solvo)

Temas pri romanoj verkitaj de NEMERE István.

Krucenigmo XV.     (solvo)

Temas pri fervojmuzeo en Hamar (Norvegujo)

Krucenigmo XVI.     (solvo)

Temas pri BJALISTOKO

Krucenigmo XVII.     (solvo)

Temas pri Etele (Attila) la mondfama reĝo de hunoj.

Krucenigmo XVIII.     (solvo)

Temas pri TEKNIKO

Krucenigmo XIX.     (solvo)

Temas pri Kion diras la knabo al tiu knabino?

Krucenigmo XX.     (solvo)

Temas pri "Antikva" teknikaĵo

Krucenigmo XXI.     (solvo)

Temas pri Eventoj okazintaj en Aŭstrio

Krucenigmo XXII.     (solvo)

Temas pri la lando kaj urbo de la 60-a IFEF kongreso

Krucenigmo XXIII.     (solvo)

Kiu li estas? (Ne nur por komencantoj.)

Krucenigmo XXIV.     (solvo)

Temas pri la ĉeftemo de IJK-67

Krucenigmo XXV.     (solvo)

Temas pri citaĵo el la Biblio

Krucenigmo XXVI.     (solvo)

Kiu kaj kio Li estas? (Nur por komencantoj.)