Elektro

E L E K T R O T E K N I K O


Elektro

Pro mia fakmetio kaj profesio, same rilate al mia laborkampo, mi ofte okupiĝas pri elektroniko koncerne ĉefe al la sekurigaj instalaĵoj, funkciantaj tiuj ĉe la fervojo. Ankaŭ en Esperanto mi okupiĝis/as pri tiu temo, tradukinte kaj verkinte fakliteraturon, krome sukcesis artikoligi jam tekstojn en konkretaj temoj pri novaĵoj, en la fervojfaka periodaĵo Internacia Fervojisto (IF). En ĉi tiu paĝo mi certigas al vi, kara interesanto, la atingeblon al miaj laboraĵoj. Vi povas trovi jam tutprete prilaboritajn temojn, sed kelkaj estas ankoraŭ verkataj, eĉ povas esti elinter tiuj, kiuj estos neniam finitaj, kiel ekz. la elektrofaka terminaro. Tion oni devas daŭre precizigi kaj kompletigi laŭ la teknika evoluo. Mi bonvenigas ĉiujn fakulojn por kunlabore kompletigi la terminaron. La dosieroj libere elŝuteblaj. Ĉiu havas rajton pluverki, eĉ modifi. Mi petas nur informon pri tiuj laboroj, por ke mi povu korekti miajn dosierojn kaj eble pridiskuti la aferon, se mi ne konsentas aŭ bezonas pluan klarigon. Estas evidente, ke iu ajn havas rajton uzi libere materialon el la jam prilaboritaj temoj. Bedaŭrinde neniu el miaj verkaĵoj estas kontrollegitaj, do vi devas tiel taksi la tekstojn, kaj lingve kaj fake. Ĝuste pro tio, mi bonvenigas ajnan konsilon kaj kritikon. Mi klopodis uzi tiujn fakterminojn, kiuj estas jam uzataj kaj disvaste konataj, sed en kelkaj okazoj mi devis krei, aŭ pro ia kialo uzi aliajn terminojn. Estas evidente, ke tiuj esprimoj estas nur miaj proponoj, kiujn nepre oni devas diskuti. La plej granda problemo, ke rilate al elektroniko ne ekzistas fakasocio esperantista, aŭ almenaŭ fakgrupo, kiu scipovus prizorgi la fakterminojn simile, kiel tion faris la fervojistoj. El la suba listo vi povas elekti laŭ via intereso. Se vi bezonas programon por legi tiujn "pdf"-tipajn dosierojn, unue elŝutu la programon "Adobe Reader".

(ELEKTRO I.)
(ELEKTRO II.)
(ELEKTRO III.)
(CIRKVITOJ)

Panelo

(Transformilo)
(Kurentofontoj)
(Rezistiloj)
(Kondensiloj)
(Elektrokutiĝo)
(Terminaro en formato pdf)

Ligoj al similtemaj retejoj:

(VIKIPEDIO)
(Paĝo de S-ro Daniel CLEMENTE)
(STEB)
(Komputada Leksikono)


kolorkodo

kolorkodo

Kian valoron reprezentas la kombino de tri numeroj?

La unua kaj dua numeroj montras la bazvaloron, al kiu oni devas alskribi tiom da nulo, kiom montras la tria. Tiu kompleta numero en pF-o montras la valoron de kondensilo.

Ekz.

101 = 100 = 100pF
103 = 10 000 = 10 nF
221 = 220 = 220pF
474 = 470 000 = 470nF


kolorkodo

kolorkodo